Ruhsal gelişim

Bir kişinin inançlarının manevi becerilerini geliştirme becerisi üzerinde güçlü bir etkisi vardır.

Şüpheci ve sürekli olarak anormal deneyimleri tesadüflere ve “doğal açıklamalara” atfediyorsa, olumsuz güçlendirme yoluyla yeteneklerini zayıflatacaktır. Bu aynı zamanda ona yardım etmeye çalışan ruh rehberlerini de cesaretlendirecektir. Her insan ruhsal becerilere sahip olarak doğar, ancak toplumsal tutumumuz, bu şekilde, çoğu insanın, olgunlaştıkça doğal yetenekleri konusunda bilinçlerini yitirmesine neden olur. Bu nedenle inanmayan bir toplumda yaşamın etkilerini geri almak gerekiyor.

Ruhsal becerileri geliştirmek için, bir kişi fenomeni kabul etmek zorundadır ve sürekli olarak yaşamında tesadüfler, huniler ve diğer sıradışı fenomenler biçiminde ruhsal etki aramalıdır. Bu şekilde, yaşamındaki ruhsal etki konusundaki farkındalığını artıracak ve manevi becerilerinin daha fazla faaliyetini fark edecektir. Bu olumlu geri bildirim, ruhsal becerilerinin gelişmesine ve geliştirilmesine yol açacaktır. Bu nedenle, şüphecilikten ziyade kredililik tarafında err etmek gerekir.

Tesadüflerin manevi etkilere yanlış bağlanma riski vardır, ancak bu riskler karşılanmalıdır. Kişi her zaman bu risk ile ilgili bir farkındalığı korumalı ve sözde manevi etkilere dayanarak hiçbir zaman acele etmeyecek ya da eylemsiz davranmayacaktır ve asla yanıltıcı olma inancına izin vermeyecektir.

Düzenli meditasyon ve gevşeme pratiği de manevi becerilerin gelişmesinde yardımcıdır. Bu uygulamalar zihni sakinleştirir ve ruhsal olgularla ilişkilendirilebilecek ince düşünceleri, izlenimleri ve hisleri fark etmesine izin verir.

ThetaHealing Master Eğitmen ve Uygulayıcı Reyhan İLDAŞ ile ruhsal gelişiminize midtasyon yöntemleriyle katkı sunabilirsiniz.

Bir Yorum Yaz